(90 216) 474 74 26
(90 530) 580 2 480

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI


KRC Teşvik Danışmanlığı, genellikle; sanayi, inşaat, tarım, makine gibi endüstriyel alanların yanı sıra sağlık, tekstil, gıda ve daha birçok farklı sektörde “özellikle ihracatı ve markalaşmayı desteklemek” amacıyla Devletimizin ilgili Bakanlıklarının kontrolünde, vermiş olduğu “Ar-Ge Merkezleri + Tasarım Merkezleri + Yatırım + İhracat + Girişim Sermayesi + Kalkınma Ajansları + TÜBİTAK + KOSGEB + Ur-Ge + TURQUALITY” teşvik programları çerçevesinde, proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır.

Genel Koordinatörümüz Sayın Ali Rıza Değer’in bu konuda yazmış olduğu son makaleyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.


Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle, her açıdan güvenceli, daha mutlu bir gelecek diliyorum!

Covid-19 ile sarsılan dünyamızda, bir an önce sağlıklı günlere kavuşmak için, KOBİ’lere verilen özel destekler, tüm hızıyla devam ediyor. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de, bunların başında “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teşvikleri” geliyor! Tübitak tarafından “Covid-19 Virüs” tedbirleri kapsamında, Ar-Ge personellerinin uzaktan çalışmasına da izin verildi. Bu nedenle, özelikle “Uzman Danışmanlık Şirketleri” de, bu konuyu; hizmet alanlarına dâhil ediyorlar!..

Bildiğiniz gibi, T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, özel sektörde Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme + Yenilik yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir, özel bir yapıya kavuşturulması için; teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini + Teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlarla Ar-Ge ve yeniliğe yönelik – doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge kadroları ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını, desteklemek ve de teşvik etmek amacıyla, 5746 sayılı “Araştırma – Geliştirme (50 / 15 kişi) ve Tasarım (10 kişi) Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkındaki “Kanun ve Yönetmelikler” kapsamındaki destekler, 2008 yılından bu yana yürürlükte! (Biraz uzun bir cümle oldu. Ama maalesef, orijinali böyle. 🙂 )

Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezi arasındaki en önemli fark; bir Ar-Ge merkezinde “Tasarım” faaliyet ve projeleri yürütülebilirken, bir Tasarım Merkezinde “Ar-Ge” faaliyet ve projeleri yürütülememekte, yürütülse bile desteklerden yararlanılamamaktadır.

Bu tespit, halen hangi merkezi kuracağını düşünen, kişi ve kurumlar açısından çok önemli!..

Çünkü özellikle, TÜBİTAK ve TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı) gözetiminde yürütülen projelerin çoğunun “Ar-Ge” projesi olması nedeniyle, normal “Tasarım Merkezleri”nde bu projelerin yürütülmesi halinde, desteklerden yararlanma noktasında ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu olabilmekte!

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Teşviklerinden yararlanmak için, önce kendimize veya şirketimize bazı sorular sormamız gerekmekte…

Ar-Ge Merkezi desteklerinden yararlanmak için, kendimize sormamız gereken sorular;

*) Ar-Ge Merkezimizde en az 15 (Bakanlar Kurulu kararınca NACE Rev. 2 başlığı altındaki Tv + Sinema + Vs. alanlar için 30) tam zaman / eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediyor muyuz?
*) Ar-Ge faaliyetlerimizi yurt içinde mi gerçekleştiriyoruz?
*) İşletmemizde; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneğimiz ve kapasitemiz mevcut mu?
*) Ar-Ge Merkezimizde çalışan personelin, Ar-Ge merkezimizde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalarımız var mı?

*) Ar-Ge Merkezimizde yürütülmek üzere; süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış programlarımız ve projelerimiz mevcut mu?
*) Ar-Ge Merkezimiz ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olup, tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde mi yer alıyor? Şeklinde olabilir!
Yukardaki soruların cevabını “Evet” olarak verebiliyorsanız? Siz de, potansiyel bir “Ar-Ge Merkezi”siniz demektir!..

Tasarım Merkezi desteklerinden yararlanmak için, kendimize sormamız gereken sorular ise;

*) Tasarım Merkezimizde en az 10 tam zaman / eşdeğer tasarım personeli çalıştırıyor muyuz?
*) Tasarım faaliyetlerimizi yurt içinde mi gerçekleştiriyoruz?
*) İşletmemizde; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneğimiz ve kapasitemiz mevcut mu?
*) Tasarım Merkezimizde çalışan personelin, tasarım merkezimizde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalarımız var mı?
*) Tasarım Merkezimizde yürütülmek üzere; süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış programlarımız ve projelerimiz mevcut mu?
*) Tasarım Merkezimiz ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olup, tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde mi yer alıyor? Şeklinde olmalı!

Yukardaki Soruların Cevabını “Evet” Olarak Verebiliyorsanız? Sizde Potansiyel Bir “Tasarım Merkezi”siniz Demektir!..

(Bu noktada katkılarından dolayı Sn. Ahmet Kandemir’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum!)

Evet! Bu soruların çoğunluğuna evet diyebiliyorsak harekete geçip, varsa diğer eksiklerimizi de tamamlayıp başvuru formuna yönelebiliriz. Daha sonraki süreçlerde de, konuyu yakından takip edecek kendi içimizden uzman bir ekip oluşturmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti almak, en akılcı yol olarak gözüküyor. 

Tüm işlemler kurallara uygun olarak yapıldığında; Ar-ge Merkezleri için Ar-ge indirimi, Tasarım Merkezleri için Tasarım indirimi bulunmaktadır!

Her ikisi içinde, üretim ve personel maliyeti yönetimini sağlayan; “Hammadde + Yardımcı Madde + İşletme Malzemeleri + Yedek Parça + Stok Giderleri + Amortisman İndirimleri + Gelir Vergisi Stopaj Teşviki + SGK İşveren Hissesi Desteği + Damga Vergisi İstisnası + Gümrük Vergisi İstisnası” söz konusudur!..

İki merkez arasında teşviklerdeki tek fark “Temel Bilimler Desteği”dir. Bu destek sadece Ar-ge Merkezlerini kapsar. Yani; “Temel Bilimler Desteği”nde Ar-Ge Merkezleri için teşvik ve destek söz konusu iken, maalesef bu destek Tasarım Merkezlerini kapsamamaktadır.

Sadece, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yani Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalara sunulan “Temel Bilimler Desteği” 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen yeni hüküm uyarınca; temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden TGB Firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin, brüt asgari ücret kadarlık kısmı, iki yıl süreyle TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir. (Temel Bilimlerin de; Matematik + Fizik + Kimya ve Biyoloji lisans programları olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. 🙂 )

Tabii bu arada; Pazarlama + Pazar araştırmaları + Satış geliştirme + Kalite kontrol + Maden rezervleri arama ve sondaj + İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar + Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere web sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanması + Yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan iş yazılım geliştirme faaliyetleri + Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri + Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri + Ticari ve seri üretim planlanması + Vs. Gibi faaliyetlerinde, destek kapsamı dışında kaldığını unutmamak gerek!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teşvikleri kapsamında daha sonra yapılması gereken ise kurumunuz ve destek istediğiniz merkezinizle ilgili / eğer 1 den çok merkeziniz varsa / her merkez için ayrı ayrı evraklarınızı hazırlayarak Bakanlığın web sitesinden online müracaatınızı yapmak ve yola çıkmaktır. (COVID-19 Salgını sonrası personelin evden çalışması da mümkün!)


Netice de bu açıklamalar ışığında Ar-Ge veya Tasarım Merkezi destekleri konusunda olumlu bir fikre sahip olursanız, yola çıkmadan önce iyi bir ekip oluşturmanız şart diye düşünüyorum!

Bu ekibinizle veya dışardan destek alıyorsanız danışmanlık şirketinizle; Hedefinizi Planlayın + Sakin Olun + Değerlerinizi ve Kıymetinizi Bilin + Konunuza Hâkim Olun + Dinleyin + Zamanı İyi Yönetin + Egolarınızı Bir Kenara Bırakın + Israrcı Olmayın ve Tehdit Etmeyin + Ucu Açık ve Net Sorular Sorun + Önceliklerinizi Belirleyin + Konuları Netleştirin + 5 N ve 1 K Saptamalarını İyi Yapın + Yıllık Sonuç Raporunu Yazılı Hale Getirin! (Karar Alma + İkna + Müzakere Teknikleri)

Eğer bu şekilde akılcı bir yaklaşımla hareket ederseniz, en az iki yılda bir Bakanlık Denetimine tabi olan merkezinizde, ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleriniz gibi; Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleriniz + Teknogirişim Sermayesi Desteğiniz + Tasarım Patent ve Tescil Desteğiniz + Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan Öz Kaynaklarla Gelişen Ar-Ge ve Tasarım Proje Desteklerinde başarılara uzanmak, sizin için çok daha kolay olacaktır!

Bu başarılarınızda da, bu yazımın bir yararı olacaksa, ne mutlu bana…

Corona virüsünün tüm dünyayı kasıp kavurduğu şu günlerde, bu tür özel sağlık desteklerinin, doğru yaklaşımlarla insanımıza ve ülke ekonomimize her zaman yararlı olacağına inanıyorum.

Arşivler

Görüntülenecek bir arşiv yok.

Kategoriler

 • Kategori yok
Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping